אלכסנדר תמר

אלכסנדר תמר, מעשה אהוב וחצי: הסיפור העממי של יהודי ספרד, ירושלים ובאר-שבע, 1999, עמ' 389
אלכסנדר מגדירה את אומנות הסיפור בעל פה" הצגה (Performance) שבה נעשה שימוש מוגבר ומגוון באפשרויות המתח שבין ערוצי הביטוי השוני". אומנות ההיגוד מוקמת לדעתה בין תחומי הנאום, ספרות והתיאטרון אך " למרות נקודות ההשקה והחפיפה נשמר ייחודו של סיפור העם כאומנות מיוחדת במינה, העומדת בפני עצמה".
כ
אלכסנדר תמר, סיפורים "מהראש": על אמנות ההיגוד של המספר ועל ייחודו של הסיפור האישי שבעל-פה, רבקול: רבעון ישראלי לספרות, הוצאת התאחדות אגודות הסופרים במדינת ישראל, גליון 3, 2000, עמ' 41-47.
האירוע ההיגודי נתפס כסוג של הצגה המתנהלת בשלושה ערוצים לשון קול ותנועה. המספר עושה שימוש בקולו בהבעות פניו ובתנועותיו כדרך שנוהג נואם או דרשן.
בטקסט המילולי הוא עלילתי ספרותי. המספר הוא שחקן המגלם דמויות שונות ומחליף תפקידים. אך יחד עם זאת מדגישה אלכסנדר את אומנות ההיגוד כאומנות העומדת בפני עצמה. ובהמשך היא מדגימה את גישתה בתאור צורות היגוד של המספרים השונים שסיפוריהם האישיים מובאים בחוברת


 
 
דוא"ל      
omersantur@gmail.com

כתובת למשלוח דואר     
מושב גבעת ישעיהו 130 ד.נ האלה 99285
טלפון     
054-4700390  עומר ראובני

טלפקס   
02-5868865