באומן ריצ'ארד- אומנות וורבאלית כפרפורמנס
 
 
 באומן ריצ'ארד- אומנות וורבאלית כפרפורמנס
 
 
באומן ריצ'ארד- אומנות וורבאלית כפרפורמנס

באומן רואה בביצועים אלמנט הכרכי לניתוח ולפרש את אומנות הסיפור הוא לוקח את הרעיון של מארווניג גופמן המצביע על כך שהחוויה האנושית מאורגנת בסדרה של מסגרות חברתיות/ תרבותיות הנסיון  שלנו בכל אירוע הוא שונה והנסיבות החברתיות נותנות לנו רמזים כיצד לנהוג ולדעת באומן כך גם ההיגוד.
באומן רואה את ההבדל מאומנות מילולית לביצועית שזו האחרונה מתיחסת שלינויים החברתיים החלים עליה והוא מצפה לשפה פרפורמטיבית שמתקיימת מעבר למבנים לשוניים. במקום זאת, אמנות מילולית היא משהוא שנוטה יותר לכיוון השימוש או דפוס הדיבור כפי שהוא משמש במגוון טקסטים והקשרים.
במובן זה מציע באומן "ביצועים שמגדירים, או מייצגים, מסגרת פרשנית שבותוכה המסרים מועברים, דרך אירועים ביצועיים הערך הוא גדול מהטקסט המילולי. הקהל צריך פחות לחשוב על מה המילים אומרות אלא להתיחס למחוות של המספר ואיך אלו קשורות להקשרים הסטורים חברתיים ותרבותיים

 
Bauman Richard, Verbal Art as Performance, Waveland Press, Prospect Heights, IL, 1984
 
 
דוא"ל      
omersantur@gmail.com

כתובת למשלוח דואר     
מושב גבעת ישעיהו 130 ד.נ האלה 99285
טלפון     
054-4700390  עומר ראובני

טלפקס   
02-5868865