בן עמוס
בן עמוס, ד' (1973) הגדרת הפולקלור בהקשר התרבות,הספרות,416-427
 
בן עמוס מדבר על האורגניות שבסיפור, כלומר על הגמישות והשינוי שחל בו בהתאם לסביבה שבה הוא מסופר. בן עמוס מדבר על שינוי הסוגה לדוגמה, חברה מאמינה תיראה בסיפור מסוים אגדה לעומת חברה לא מאמינה אשר שתפרש אותו הסיפור כמעשייה. הזיהוי הג'אנרי מבוסס על יחסה של התרבות אליו ולא על תכונותיו העצמיות.
הסיטואציה של הביצוע משמשת בידנו כרקע המפריע של הטקסט. כשרונו של האומן, מצב רוחו, מקצוענותו תגובת הצופים וכד' כל אלו ישפיעו על הביצוע.
לדעתו התחום הפולקלוריסטי בנוי מידע, אומנות שהם נחלת העבר ולכן הם אל אורגניים ומחשבה שהיא נחלת ההווה ולכן היא אורגנית.
הגדרת הפולקלור חייבת להתבסס על בחינת קיומו במציאות חברתית, ובהקשרו התרבותי. לא קיימת הפרדה בין התהליכים הפולקלוריסטים לבין מושאיהם ולכן סיפור הוא עצם היגודו. המספר הסיפור ושומעיו מקיימים את התהליך ומשמשים כמרכיבים של רצף אחד שהוא האירוע התקשורתיהפולקלור היא פעילות המתרחשת בין שלושת המרכיבים.(כלומר בן עמוס לוקח את הסיפור כנציג כל תהליך פולקלוריסטי שהוא כתהליך תקשורת אומנותית המתרחשת בין שלושת המרכיבים.
 
דוא"ל      
omersantur@gmail.com

כתובת למשלוח דואר     
מושב גבעת ישעיהו 130 ד.נ האלה 99285
טלפון     
054-4700390  עומר ראובני

טלפקס   
02-5868865