גלית חזן רוקם לראות את הקולות


חזן ג' (אלול תשמ"ח). לראות את הקולות: עיון בהיגוד הסיפור העממי מבחינה תפקודית, סימיוטית ופרשנית. מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי
 
חזן רוקם מציגה שלוש גישות לבחון את אומנות ההיגוד:
1.      גישה תפקודית היגוד כפעולת תקשורת-לשון+תנועה(התייחסות רק למגיד ולטקסט)
2.      סימיוטית:היגוד כפעולת ייצוג בעולם- כלומר יש התייחסות גם לעולם מחוץ למגיד כלומר למערות השונות שכוללות את הביצוע- המערכות הזמינות, מושאלות והחיצוניות.
3.      גישה פרשנית- היגוד כפעולה הקשרית כוללת ולכן יש מקום להתייחסות להקשר לנסיבות ואף למחבר שהוא מפרש את האירוע על פי אישיותו והתפתחות המחקר.
 
יש התייחסות לסמביוזה בין המסרים של התנועות (גלית אינה מציינת זאת במאמרה אך לדעתי כוונה בתנועות הוא לכל הייצוגים הזמינים) והמסרים הלשוניים שלטעמה הם מסרים ראשוניים בהיגוד- הקבלה, חיזוק,הוספה וסתירה
 
יש התייחסות למספר האפי לעומת הדרמתי
אפי- כאשר התנעות מייצגות תקשורת בין המספר לקהלו.
דרמתי- כאשר התנועות מייצגות מייצגות תקשורת בין הדמויות לעצמן
 
דוא"ל      
omersantur@gmail.com

כתובת למשלוח דואר     
מושב גבעת ישעיהו 130 ד.נ האלה 99285
טלפון     
054-4700390  עומר ראובני

טלפקס   
02-5868865