דייג ודג הזהב

סצנה ראשונה:
מספר:אי שם בארץ קרובה קרובה, לפני הרבה ,הרבה אולי יומיים על יד הים שכנה ביקטת עץ פשוטה. הגג דלף החלונות חרקו ובביקטה היה חם מאד בקיץ וקר מאד בחורף. שם גרו זוג אנשים מאד עניים.
גר דייג (בוחר ילד שיהיה דייג נותן לו כובע דייג והוא נאמד אל מול הקהל). הדייג איש טוב היה , מעולם לא התלונן תמיד קיים עם שחר את מלכתו נאמנה ודאג לו ולאשתו למנת אוכל בצלחת בכל יום.
אך אשתו, אשתו... שמעו מרשעת כזו עוד לא פגשתם האמת שאני שומע אותה מתקרבת וזה סימן טוב לברוח. (נכנס מאחורי המסך ויוצא מחופש לאישה כשהדגש הוא בממיקה של מרשעת)
שרה שיר עם עוד צעצוע בסוף כל משפט יש צליל מזויף ומצחיק:
כל היום אני יושבת
על דבר אחד חושבת
עניים הם כה חיי (את חיי מדגיש)
נוראים הם מכאובי (את מכאובי מדגיש)

אישה : איפה הוא, איפה הלא יוצלח הזה , איפה הוא?! (מחפש את הדייג בכל מקום, ולמרות שהוא נמצא לידי הולך מסביבו ומחפש אותו, אם הילד מבין עניין אני הולך ומסתובב כשהוא מסתתר כל פעם מאחורי). הנה אתה לא יוצלח, קטן טוקמק חוש בן שלולית, אינני מבינה מה יפיפיה כמוני מבלה איתך ,(שואל את הקהל ומעוות את הפרצוף) נכון שאני יפה? (הילדים קוראים לא והאשה מתרגזת)
לך, לך כבר לעבודה עצלן, בטלן אני רעבה אולי צוציא מהים איזו הפתעה.
(הדייג הולך, כמה צעדים
אישה: בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג חוזר אליה,), חזור מהר אני רעבה (הדייג הולך
אישה: בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג חוזר) , ואי ואבוי אם לא תחזור עם שלל רב מהים (הדייג הולך)
אישה בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג הולך), מה עם נשיקה לאשתך?(צחוק מהקהל).

סצנה שנייה:
מספר: יצא הדיג אל הים והנה הים שקט , הוא שלף את חכתו והנה הרגיש משהו, לא זה נעל ישנה (מוציא נעל וזורק אותה אל מאחורי המסך, הילדים מצפים למשהו מיוחד והנעל משחררת צחוק). הוא ישב וישב כשלפתע הרגיש משהו הוא משך ו.....לא זה עציץ שבור (כנ"ל)
הוא משך ומשך כשלפתע..... (מוציא קערה טיבטית ומשמיע קול קסום ), אנא , אנא דייג חוס על חיי אתן לך שלוש משאלות רק אנא חוס על חיי. הדייג הביט והנה בחכתו מצא דג זהב, דג זהב מדבר. (בוחר ילד , רצוי גדול , מכניס אותו לחישוק עם בדים כחולים כשעל ראשו כובע הדג,וכשהוא מוציא את הראש רק הכובע יוצא החוצה). שלוש משאלות חשב הדייג ,מה אישתי היתה מבקשת ? אני יודע היא היתה מבקשת תרנגולת. אישתי מאד אוהבת תרנגולות. נמאס לה לאכול דגים היא רוצה גם עופות, נו מה לעשות. תרנגולת זה מה שאני מבקש תרנגולת.
דג: אין בעיה חזור הביתה ותרנגולת תחכה לך על השולחן
המספר : אמר הדג ונעלם (הילד נכנס אל תוך החישוק).

סצנה שלישית
מספר: חזר הדייג לביתו, והנה ראה את אשתו מחייכת
(האישה יושבת ואוכלת עצם של תרנגולת): לא תאמין היום פתחתי את הסיר ומה ראיתי תרנגולת . תרנגולת יפה וגדולה. ואני לא מבזבזת את הזמן מייד הכנתי ממנה עוף צלוי , הו עוף צלוי ,כמה זמן לא אכלתי עוף צלוי. ואני גם חשבתי עליך אז שמרתי לך חתיכה (נותן לדייג נוצה).
מספר: הדייג לא האמין, אכן דג הזהב ממלא משאלות. הוא סיפר על דג הזהב לאשתו אך זו במקום לשמוח
קראה: לא יוצלח, קטן טוקמק חוש בן שלולית, אינני מבינה מה יפיפיה כמוני מבלה איתך ,(שואל את הקהל ומעוות את הפרצוף) נכון שאני יפה? (הילדים קוראים לא והאשה מתרגזת)
עוף זה מה שאתה מבקש אתה לא מתבייש לך לך אל הדג ובקש ממנו בית גדול ויפה בקש גינה, בקש מטבח, ריצפה מבריקה, מיטה מקפיצה, עץ קוקוס בכניסה וחתלתול על מנשא ולך כבר לא יוצלח 
(הדייג הולך, כמה צעדים
אישה: בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג חוזר אליה,), חזור מהר אין לי סבלנות (הדייג הולך
אישה: בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג חוזר) , ואי ואבוי לך אם החלומות לא יתגשמו (הדייג הולך)
אישה בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג הולך), מה עם נשיקה לאשתך?(צחוק מהקהל).

סצנה רביעית
חזר הדייג לים כשהוא שר(מתופף בתוף):
דג זהב , דג זה (הילדים חוזרים אחרי כל משפט)
צא עכשיו, צא עכשיו
כי אשתי לא מרוצה כל היום היא מרביצה את פניה מחמיצה
(הילד דג יוצא מהחישוק)
דייג: אנא דג זהב אישתי רוצה גם ביית גדול עם גניה ומטבח עץ קוקוס בכניסה וחתלתול במינשא.
דג: אין בעיה חזור הביתה והבית יהיה מוכן

סצנה חמישית
מספר: והנה חזר הדייג לביתו והנה ביתו הפך למהודר. בית גדול עם מטבח וגינה , עץ קוקוס בכניסה וחתלתול במינשא
(אשתו עם כובע מהודר שרה שיר עצוב עם העוד).
אישה
כל היום אני יושבת
על דבר אחד חושבת
עניים הם כה חיי (את חיי מדגיש)
נוראים הם מכאובי (את מכאובי מדגיש)
אני רוצה להיות מלכה ולא סתם גברת,זו מכה 
האישה: : לא יוצלח, קטן טוקמק חוש בן שלולית, אינני מבינה מה יפיפיה כמוני מבלה איתך ,(שואל את הקהל ומעוות את הפרצוף) נכון שאני יפה? (הילדים קוראים לא והאשה מתרגזת)
זה מה שאתה נותן לי אתה לא מתבייש! רוץ אל הדג אני רוצה להיות מלכה, עם ארמון , משרתים, שומרים נגן מחצרר וזברה רצה בחצר, לך ,לך כבר!
(הדייג הולך, כמה צעדים
אישה: בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג חוזר אליה,), חזור מהר אין לי סבלנות (הדייג הולך
אישה: בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג חוזר) , ואי ואבוי לך אם החלומות לא יתגשמו (הדייג הולך)
אישה בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג הולך), מה עם נשיקה לאשתך?(צחוק מהקהל).


סצנה שישית
חזר הדייג לים כשהוא שר(מתופף בתוף):
דג זהב , דג זה (הילדים חוזרים אחרי כל משפט)
צא עכשיו, צא עכשיו
כי אשתי לא מרוצה כל היום היא מרביצה את פניה מחמיצה
(הילד דג יוצא מהחישוק)
דייג: אנא דג זהב אישתי רוצה להיות מלכה עם ארמון משרתים שומרים ונגן מחצרר וזברה רצה בחצר
דג: אין בעיה , אם זה מה שהיא רוצה אך זכור דיג זו המשאלה האחרונה ואסור לך לבקש משאלה נוספת
חזור הביתה והארמון יחכה לך.

סצינה שביעת
מספר: והנה חזר הדייג לביתו והנה ביתו המהודר הפך לארמון. עם משרתים ושומרים שעיכבוהו בכניסה (אשתו עם כתר שרה שיר עצוב עם העוד).
אישה
כל היום אני יושבת
על דבר אחד חושבת
עניים הם כה חיי (את חיי מדגיש)
נוראים הם מכאובי (את מכאובי מדגיש)
מה הטעם במלכה ,עם לידי רק ממלכה רוצה לשלוט בעולם רוצה למלוך בכולם
האישה: : לא יוצלח, קטן טוקמק חוש בן שלולית, אינני מבינה מה יפיפיה כמוני מבלה איתך ,(שואל את הקהל ומעוות את הפרצוף) נכון שאני יפה? (הילדים קוראים לא והאשה מתרגזת)
זה מה שאתה נותן לי אתה לא מתבייש! רוץ אל הדג אני רוצה לשלוט לא רק על ממלכה אלא על כל העולם על כולם על השמש על הכוכבים וכולם יהיו לי נתינים אני רוצה את דג הזהב שלך כאן בחדרי בתוך קנקן נו הבה אותו לכאן!
(הדייג הולך, כמה צעדים
אישה: בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג חוזר אליה,), חזור מהר אין לי סבלנות (הדייג הולך
אישה: בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג חוזר) , ואי ואבוי לך אם החלומות לא יתגשמו (הדייג הולך)
אישה בוא לכאן (צחוק מהקהל, הדייג הולך), מה עם נשיקה לאשתך?(צחוק מהקהל).

סצינה שמינית
חזר הדייג לים כשהוא שר(מתופף בתוף):
דג זהב , דג זה (הילדים חוזרים אחרי כל משפט)
צא עכשיו, צא עכשיו
כי אשתי לא מרוצה כל היום היא מרביצה את פניה מחמיצה
(הילד דג יוצא מהחישוק)
דייג: אנא דג זהב אישתי לא רוצה להיות מלכה של ממלכה אחת אלא רוצה לשלוט בעולם על השמש על הכוכבים היא רוצה שכולם יהיו לה נתינים ושאתה דג זהב תהיה בתוך קנקן בחדרה המלכותי.
דג: הלו הזהרתי אותך מפני עוד בקשה . ואתה ללא בושה רוצה שאכנס לתוך קנקן ושאשתך תשלוט בעולם. לא , לא דייג חזור הביתה ותראה איך הכול חזר להתחלה. מרוב בקשות אבדתם את הכול
עליכם היה להסתפק במתנות, ולא לרצות רק עוד ועוד . מצטער דייג יקר אך מלאי החלומות נגמר!

סצינה תשיעית

מספר: והנה חזר הדייג לביתו והנה הארמון חזר להיות בית עלוב עם דליפה
(אשתו עם כובע פשוט שרה שרה שיר עצוב עם העוד).
אישה
כל היום אני יושבת
על דבר אחד חושבת
עניים הם כה חיי (את חיי מדגיש)
נוראים הם מכאובי (את מכאובי מדגיש)
כיצד הייתי כה טיפשה
ראוותנית לא מרוצה
ועכשיו הכל נגמר
והמזל הוא מר ממר

 
דוא"ל      
omersantur@gmail.com

כתובת למשלוח דואר     
מושב גבעת ישעיהו 130 ד.נ האלה 99285
טלפון     
054-4700390  עומר ראובני

טלפקס   
02-5868865