top of page

משחקי שטח

ניתן לערוך באירוע משחקים הנוגעים לרוח הפסטיבל. המשחקים מתייחסים לאופי האירוע והמועד המיוחס

דונה גרציה.jpg

חוברות משימה

חוברות המחולקות בידי דמויות השטח. אלו חוברות משימה שבמהלך הפסטיבל הקהל יפתור שאלות ויחתים דמויות הקשורות לאותן שאלות.
דוגמא לחוברת

משחקי שטח

משחקי רחוב ברוח הילדות.
בשלל המשחקים יש תוכן לימודי הקשור לנושא האירוע
בין המשחקים: משחק הזיכרון, סולמות וחבלים וטריוויה

Colourful Pile of Old Books
bottom of page