top of page

Acerca de

Performing Art Class

השתלמויות מורים

האגדה מספרת ששי פירון בהיותו שר חינוך, היה נוהג להזמין אחת לשבוע איש רוח ולשמוע לעצתו. באחת מהפעמים הוזמן הסופר עמוס עוז ז"ל. שנשאל הסופר, מהו הדבר החשוב ביותר שצריך ללמד, ענה-לספר סיפור! 
אחת המסקנות של חיי היא לעולם לא להיות בטוח בכלום, אלא תמיד להטיל ספק, אך נושא חשיבותו של הסיפור בלמידה שובר לי קצת את המסקנה- אני די בטוח שכל תלמיד צריך ללמוד לספר סיפור ואם על התלמידים נפלה השלכת, מה יגידו שותי הנס קפה  אבקה.
לטעמי השימוש בסיפור הוא כלי חשוב להוראה, גם במדעי הרוח וגם במדעים מדויקים. רוב התלמידים לומדים על פי הזדהות ועולם דימויים הנוגע אליהם. רוב התלמידים (גם הגדולים) לומדים על ידי רגש וחושים.
בואו ננסה להזכר במורים שהותירו בנו רושם ולמידה לא נשכחת ונגלה שהיו אלו מורים מספרי סיפורים.
אני מזמין את כל המורות והמורים האהובות והאהובים להשתלמות רצינית ביותר ומהנה ביותר שמוכרת על יד אופק חדש, בה נלמד כלים שימושיים ביותר להוראה ולחיים.
כיום הקורסים נלמדים בבתי הספר להשתלמויות מורים של הסתדרות המורים, אך אפשר להזמין אותי גם לפסגה

bottom of page